Σ.Δ.Ε. Αθήνας

Επικοινωνία

Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου, 10441, Αθήνα.

Τηλ.:210-5128095

e-mail: sdeathinas@sch.gr