Σ.Δ.Ε. Αθήνας

Πληροφορίες για το Σχολείο

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας είναι ένα δημόσιο σχολείο ενηλίκων και λειτουργεί από το σχολικό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 2606, Τεύχος Β’ – 04.07.2018). Είναι το πρώτο και μοναδικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Αθηναίων. Βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος στην οδό Μοναστηρίου 43-45 & Πύλου και συστεγάζεται με το 27ο Γενικό Λύκειο Αθήνας. Είναι ένα καινοτόμο Δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται απολυτήριος τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου (Ν. 2525/1997 Άρθρο 5, ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997 και Ν. 4763/2020, Άρθρο 68, ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020).

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Γενικό  ή στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, διαθέτει ευέλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία βασιζόμενη στις σύγχρονες αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος του Σ.Δ.Ε. Αθήνας είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, (δύο εκπαιδευτικά έτη). Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή (5:15 – 9:10). Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνας λειτουργεί στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σχολείο, Δευτέρα-Παρασκευή (5:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.)

Τηλ.:210-5128095, e-mail: sdeathinas@sch.gr 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.