Σ.Δ.Ε. Αθήνας

Σχολικό Έτος 2020-2021

Διεύθυνση Σχολείου

Διευθύντρια: Νικολαΐδου Παναγιώτα, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Υποδιευθυντής: Καραντώνης Χαράλαμπος, ΠΕ86 – Πληροφορικής

Εκπαιδευτές

Παρδάλη Αικατερίνη, ΠΕ02 – Φιλόλογος

Τζαμαλή Αικατερίνη, ΠΕ02 – Φιλόλογος

Κουζελέας Ευστράτιος, ΠΕ03 –  Μαθηματικός

Χρονοπούλου Μαρία, ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών

Σκατζός Ηλίας, ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών

Κάσσης Δημήτριος, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Αγορή Χρυάνθη, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Γκούρου Μαριάννα, ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών

Λιγνού Αικατερίνη, ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών

Παπαδανέλλης Γεώργιος, ΠΕ86 – Πληροφορικής

Κουλουζάκη Στυλιανή, ΠΕ88 – Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

Βουτηρόπουλος Ζαφείρης, ΠΕ88 – Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

Παπαναστασίου Παναγιώτης, ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Σύμβουλοι

Σταδιοδρομίας: Κουπαρούσου Ελένη

Ψυχολόγος: Μαρκάτου Λουκία

Τα σχόλια είναι κλειστά.